Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε την περιγραφή των cookies.

Περισσότερες Πληροφορίες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Μέσω του διαδικτυακού τόπου ( www.matoulazamani.gr) (η «Ιστοσελίδα»), κάτοχος και διαχειριστής του οποίου είναι η Ματούλα Ζαμάνη (η «Κάτοχος»), κάτοικος Αμοργού, μπορείτε να ενημερώνεστε για μουσικές, συναυλίες και ταξίδια της, στον δρόμο, στον αέρα, στη θάλασσα, στη γη. Πριν χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο διαβάστε προσεκτικά τους όρους που διέπουν τη χρήση του. Με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά και να ενεργείτε σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης («Όροι»).

Η ισχύς των Όρων

Εφόσον χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες τους Όρους.

Ορισμένες υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας διέπονται επιπρόσθετα από συμπληρωματικούς όρους. Εάν η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας, συναλλαγής, εφαρμογής της Ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, συναλλαγής, εφαρμογής.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για σκοπό που δεν είναι αποκλειστικά προσωπικός και μη εμπορικός. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος ή λογισμικού για την εξαγωγή δεδομένων από την παρούσα Ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς (screen scraping, crawling και λοιπές τεχνικές). Η Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε μέτρα θεωρεί αναγκαία, περιλαμβανομένης της δικαστικής δίωξης χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση, σε σχέση με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας.

Τροποποίηση των Όρων

Το περιεχόμενο και τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας μπορεί να αλλάζουν κατά καιρούς. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθούν οι παρόντες Όροι χρήσης . Κάθε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ από την ανάρτησή της. Εφόσον εξακολουθείτε να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μετά την ανάρτηση των νέων Όρων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

Η Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόπτει προσωρινά ή / και μόνιμα τη λειτουργία μέρους ή ακόμη και του συνόλου της Ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει τη χρήση ή / και γενικότερη πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα σε όσους επισκέπτες / χρήστες παραβιάζουν κατά την κρίση της το περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης.

Οι υποχρεώσεις σας

Ως επισκέπτης φέρετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με τρόπο σύμφωνο με τους κανόνες του ελληνικού δικαίου αλλά και με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οφείλετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με τα δικά σας μέσα και το δικό σας λογισμικό και είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού σας από ιούς ή οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό.

Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή / και την βλάβη ή δυσλειτουργία του. Επίσης, έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη και δόλια ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό Τόπο.

Με τους παρόντες Όρους η Κάτοχος σας ενημερώνει ότι ο κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημία την οποία θα υποστεί η Κάτοχος από πράξεις ή παραλείψεις του που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών με βάση τους παρόντες Όρους. Επίσης κάθε χρήστης μπορεί να είναι υπεύθυνος και για κάθε ζημία την οποία θα υποστεί η Κάτοχος λόγω εμπλοκής της σε αντιδικίες ή λόγω καταβολής προστίμων ή αποζημιώσεων σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεών του ως επισκέπτη.

Περιορισμός ευθύνης

Παρόλο που η Κάτοχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια, δεν δύναται να εγγυηθεί για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενό, την ορθότητα, την ακεραιότητα, το χρονικά επίκαιρο, την τεχνική αρτιότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την καταλληλόλητα, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, ούτε τη χρήση και την πρόσβαση σε αυτή.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική της ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δική σας ή του εξοπλισμού, του λογισμικού ή των αρχείων σας, η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό εξαιτίας της χρήσης της Ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Δεν παρέχεται εγγύηση ως προς την ασφαλή διασύνδεσή σας με τον Διαδικτυακό Τόπο και την απουσία ιών και δεν φέρεται οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση ζημίας.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Η επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, ονομασίες και περιγραφές υπηρεσιών, τη διεπαφή, την παρουσίαση και τον τρόπο διάρθρωσης του υλικού και το λογισμικό, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Κατόχου και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Κατά τα λοιπά απαγορεύεται κάθε πράξη ή ενέργεια που γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Κατόχου και αφορά ενδεικτικά την με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο και μορφή: αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση, καθώς και εκμετάλλευση του κάθε μορφής υλικού, τμηματικά ή άλλως, που εμφανίζεται και περιέχεται στην Ιστοσελίδα.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας, προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

Προσωπικά δεδομένα

Πληροφορίες – Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε κάποιες πληροφορίες (εγγραφή στο newsletter, συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας). Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους λόγους που σας ζητήθηκαν και/ή σύμφωνα με τους παρακάτω όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παροχή πληροφοριών σε τρίτους – Δεν παραχωρούνται πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την έγκρισή σας. Για να λάβετε διαφημιστικά ή/και πληροφορίες για άλλα προϊόντα, υπηρεσίες ή και προσφορές από την Κάτοχο ή από τρίτους, θα ζητείται πάντα η συναίνεσή σας.

Η Κάτοχος χρησιμοποιεί Google Analytics για στατιστική ανάλυση ης συμπεριφοράς και των χαρακτηριστικών του χρήστη ώστε να μετριέται το ενδιαφέρον για συγκεκριμένες ενότητες της Ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες για τα ανώνυμα δεδομένα που συλλέγονται, μπορείτε να ανατρέξετε στους όρους της υπηρεσίας.

Cookies – Κάποιες πληροφορίες και δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν αυτόματα με τη χρήση cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αναγνωρίσει τακτικούς χρήστες και να επιτρέψει την παρατήρηση της συμπεριφοράς των χρηστών και την ταξινόμηση συνολικών δεδομένων για λόγους βελτίωσης της Ιστοσελίδας. Εάν δεν θέλετε οι πληροφορίες να συλλεχθούν από την χρήση των cookies, υπάρχει μία απλή διαδικασία στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης διαδικτύου (browsers) η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή όχι τη χρήση cookies.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχονται υπερσύνδεσμοι ( hyperlink, banner) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οι υπερσύνδεσμοι υπάρχουν αποκλειστικά για να σας διευκολύνουν. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από αυτοτελείς και ξεχωριστούς όρους χρήσης. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τη ορθότητα ή πληρότητα του περιεχομένου αυτών των διαδικτυακών τόπων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι χρήσης, αλλά και οποιαδήποτε αξίωση, διαφορά ή αμφισβήτηση απορρέει από αυτούς θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης κριθεί μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις δεν επηρεάζονται και παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Η αποτυχία εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων χρήσης δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σχετική διάταξη. Κάθε τροποποίηση ή παραίτηση από τους παρόντες Όρους χρήσης θα πραγματοποιείται εγγράφως και θα γνωστοποιείται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα και τους Όρους Χρήσης που την διέπουν μπορείτε να απευθυνθείτε στο info@matoulazamani.gr .